Hizmetlerimiz

PMI (Positive Material Identification)

Malzemenin içindeki kimyasal alaşımların tespiti için kullanılır. Bünyemizde bulunan mobil X ışın spektrometre ile malzemelerinin kimyasal analizini yaparak raporlayabiliriz. Muayene personellerimiz cihaz üreticisi tarafından eğitim almış ve yeterlilik almıştır. Özellikle paslanmaz malzemelerin ayırt edilmesinde etkili bir yöntemdir.