Hizmetlerimiz

Hidrolik Santral Gözetimleri

  • Hidrolik Santral gözetimleri, hidroelektrik santrallerinin yapısı nedeniyle genellikle daha inşaat odaklı projelerdir. Hizmetler 3 aşamada sınıflandırılabilir:
    • Proje başlangıcı ve tasarım aşaması: Proje yönetimi, proje izleme ve proje finansmanı / bütçeleme, Durum tespiti, Satın alma ve uygulama desteği, Fizibilite çalışmaları ve konum çalışmaları, Şantiye araştırması: Topografya ve haritacılık, jeoteknik çalışmalar, korunan alanlarla girişim analizi, arkeolojik sahaların incelenmesi.
    • İnşaat ve Devreye Alma aşaması: Mal sahibinin mühendislik hizmetleri: Bütçe, program ve kalite kontrol, jeoteknik raporlar, Tasarım değişikliklerinin gözden geçirilmesi ve onaylanması, Teknik şartnamelerin ve tedarik planlamasının gözden geçirilmesi. Fabrika denetimlerinde, kontrol noktaları programının onaylanması ve takibi, İnşaat işlerinin günlük gözetimi, gerekli makine ve personelin takibi, Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi (SEÇ), Yüklenicilerin kalite kontrol planının denetimi
    • İşletme ve Bakım aşaması: İşletme ve bakım planlaması, Bakım ve onarım ihalesi ve denetimi, Kalite yönetimi ve kalite denetimleri, Kalite göstergeleri izleme, Tesis yönetimi planlama ve izleme, Yapısal çalışmalar ve izleme, Risk ve güvenlik değerlendirmesi, Sağlık, güvenlik ve çevre yönetimi (SEÇ)