Hizmetlerimiz

Güneş Santralleri Gözetimleri

 • Güneş (Fotovoltaik) santral gözetimleri kapsamlı deneyime dayanarak, standartlar ve sözleşmeleri gözden geçirerek, işlevselliği sağlamak ve riskleri azaltmak için tüm tesis tasarımını gözden geçirir. Güneş (Fotovoltaik) santral gözetimleri 5 ayrı fazda gruplandırılabilir:
  • Planlama aşaması: Bu aşama genellikle yatırım başlamadan önce yerinde incelemeleri, gölgeleme analizini, enerji verimi tahmin ve değerlendirmesini, IRR analizini, kayıp analizini ve fizibilite raporu değerlendirmelerini içerir.
  • Tasarım aşaması: Tasarım aşamasında, imalatçı ve yerinde PV modül incelemesi, akredite laboratuvarlar aracılığıyla PV modüllerin sertifikasyonu, PV modülleri için ön hazırlık denetimi ve yükleme denetimi, tedarikçi değerlendirmeleri, çevresel tetkikler, standartlara uygunluk incelemesi ve alt yüklenici değerlendirmelerini içerir.
  • İnşaat aşaması: İnşaat ve montaj sırasında Kalite Güvence denetimleri ve Kalite Kontrol denetimleri PV projelerinin Kalite ve Güvenliği için kilit rol oynamaktadır. Üretim gözetimi, uygunluk kontrolleri, inşaatın ilk aşamalarında arıza tespiti, Fabrika Kabul Testlerine katılım ve İnvertörler, Transformatör gibi kritik bileşenlerin saha testleri yapılmalıdır.
  • İşletme ve Bakım: Cihaz arıza tespiti ve analizi, DC bozulma testi, yerinde inverter değerlendirmesi, Kızılötesi kamera ile kontroller,İşletme ve Bakım değerlendirme sürecini kapsamaktadır.
  • İzleme (Monitoring): PV tesis projelerinin Kredi Veren ve Finansörleri için, Teknik Durum Tespiti ve Proje İzleme hizmetleri Projenin fizibilitesini değerlendirmede kilit rol oynamaktadır. İlk rapor hazırlama döneminde, enerji uzmanları tarafından enerji verimi değerlendirmesi yapılacaktır. PV uzmanları tarafından periyodik izleme raporları ve son kapanış raporlaması da yapılır.