Hizmetlerimiz

Çelik ve Alüminyum Konstrüksiyonların Gözetim Hizmeti

Çelik ve Alüminyum Konstrüksiyonların Gözetim Hizmeti

Çelik Konstrüksiyon Yapıların Muayenesi alanında uzman kaynak mühendisleri tarafından gerçeleştirilir. Bu kapsamda sahada bulunan teknik personelimiz, üretimle alakalı onaylı teknik resimlere göre kaynak ve imalat ile ilgili detayları inceler. Uygunsuzluklar var ise işverene bildirir. İmalat ile ilgili kalite dosyaları detaylı olarak incelenir. Uluslarararası standartlara göre Kalite Kontrol Planları (ITP) hazırlanır. Paketleme ve sevkiyat kontrolleri yapılır. Fabrikaya getirilen tüm hammaddelerin sertifikaları ile malzemelerin uygunluğunun kontrolü, kalite kontrol planlarının işveren tarafından oluşturulmuş teknik şartnameler kapsamında oluşturulması, işveren onayına sunulması, malzeme kalite belgelerinin kontrolü EN 1090-1-2-3 standartlarına hakim teknik personelimiz tarafından gerçekleştirilir. Yapılan kontrollerin ana başlıkları İmalata veya sahaya giren malzemelerin kontrolü, Hammaddenin (Sac, elektrod, gaz vs.) sözleşme ve standartlara uygun seçilip seçilmediği; kullanılıp kullanılmadığının tespiti, Parçaların (Özellikle çok fazla parçayı ihtiva eden projelerde) doğru; teknik resim boyutlarına uygun üretilip üretilmediğinin imalat esnasında kontrolü, Kaynakların görsel muayenesi Üretim planlamasına göre işlerin takibi Torklama kontrolleri Yapılan testlere nezaret Korozyondan korunmak amacıyla yapılan boya işlemlerinin standart ve sözleşmelere uygun boyanıp boyanmadığının DFT (Dry Film Thickness) cihazı ile kontrolü, Vidalama yöntemi ile birleştirilen parçaların EN ISO 4017 standardına göre kontrolü Boya ve paketlemesi bitmiş parçaların sözleşme ve müşteri isteklerine uygun bir biçimde sevkinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü. Günlük, haftalık veya aylık raporlama