Hizmetlerimiz

Biyokütle Santral Gözetimleri

Biyokütle Santral Gözetimleri: Biyokütleden enerji üretimi, çok çeşitli hammaddeler ve enerji üretim teknolojileri ile sağlanır.

Biyokütle kaynaklarından elektrik, ısı ve yakıt üretimi birçok farklı teknoloji kullanımı ile gerçekleşebilmektedir. Enerji üretimi için seçilmiş olan kaynaklar termo-kimyasal veya biyo-kimyasal çevirim yöntemleri ile istenilen teknolojiye uygun bir enerji formuna çevrilmektedir.

Biyokütle enerji santrali tasarımı ve yapımı, tasarlanan hedeflerin verimlilik seviyeleri nedeniyle kritik bir rol oynamaktadır. Üçüncü taraf bir şirketin uzman görüşü sayesinde, biyokütle enerji santrallerinin verimli bir şekilde çalışması için gerekli ön çalışmalar teknik ve mali olarak yapılacaktır. Bu hizmet kapsamı aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı da değildir:

Fizibilite, tasarım ve teknik şartnamelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi

İnşaat planının gözden geçirilmesi

Ana yüklenicilerin ve ilgili anlaşmaların gözden geçirilmesi

Tahmini inşaat maliyetleri ve aşımların gözden geçirilmesi

Ana teknik, tarımsal, finansal ve işletme varsayımlarının gözden geçirilmesi

Tarımsal parametrelerin değerlendirilmesi: mahsul verimi, kalorifik değer varsayımları, toprak koşulları

Öngörülen gelirler, giderler ve maliyetlerin doğrulanması

Potansiyel olayların ve ilgili maddi olumsuz etkilerin tanımlanması

Saha ziyareti