Hizmetlerimiz

Basınçlı Kap Tasarım Eğitimi

Basınçlı Kap Tasarım Eğitimi

 • Endüstriyel tesisler içerisindeki basınçlı kapların güvenli ve verimli çalışması için yapılması gerekenleri tanımlamak, bu amaca yönelik temel bilgi ve bilinci sağlamak.İÇERİK
  • Basınçlı Kapların Tarihsel Gelişimi
  • Basınçlı Kap direktifi (97/23/EC)
  • Basit Basınçlı Kap Direktifi(2009/105/EC)
  • Taşınabilir Basınçlı Kap Direktifi
  • Risklerin Belirlenmesi
  • Risklerin Azaltılması
  • Tesiste İşletme Güvenliği
  • EN 13345
  • AD 2000 Merkblatt
  • Kazan Kontrolleri
  • Kompresör ve Hava Tankları
  • Kimyasal Depolama
  • Gelişmeler
  • Yasal Mevzuat (İSİG)