Hizmetlerimiz

API 650 Kapsamında Temel Eğitim

 • API 650 Kapsamında Temel Eğitim
 • Eğitmen: API 653 Authorized Inspector
  1. Gün
  1. Seansı – API 653 Standardı Hakkında Kısa Bilgilendirme
  09:00 – 10:30
  • Kurs hakkında genel bilgilendirme.
  10:30 – 11:00
  • Kahve Molası
  11:00 – 12:30
  • API 653 standardının gözden geçirilmesi
  12:30 – 13:30
  • Öğle Arası
  2. Seans – API 653 Standardına Giriş
  13:30 – 15:00
  • API 653 1. Bölüm (Giriş)
  • API 653 2. Bölüm (Referanslar)
  • API 653 3. Bölüm (Tanımlar)
  15:00 – 15:30 Kahve Molası
  15:30 – 17:00
  • API 653 4. Bölüm (Hizmet kapsamı uygunlukları)
  • API 653 5. Bölüm (Gevrek kırılma hususları)
  2. Gün
  1. Seans – API 653 Standardı Muayene Kuralları
  09:00 – 10:30
  • API 653 6. Bölüm (Muayene)
  10:30 – 11:00
  • Kahve Molası
  11:00 – 12:30
  • API 653 7. Bölüm (Malzeme)
  12:30 – 13:30
  • Öğle Arası
  2. Seans – API 653 Standardı Tasarım Hususları
  13:30 – 15:00
  • API 653 8. Bölüm (Tasarım Kuralları)
  • API 653 9. Bölüm (Tank Onarım Ve Tadilat Kuralları)
  • API 653 10. Bölüm (Yeniden Yapılandırma Ve Sökme)
  15:00 – 15:30
  • Kahve Molası
  15:30 – 17:00
  • API 653 11. Bölüm (Kaynak)
  • API 653 12. Bölüm (Tahribatlı-Taribatsız Testler)
  • API 653 13. Bölüm (Markalama ve İzlenebilirlik)
  • API 653 (Ekler B-F)
  3. Gün
  1. Seans – API 650 Standardı Genel Bilgiler
  09:00 – 10:30
  • API 650 1. Bölüm (Faaliyet Alanı)
  • API 650 2. Bölüm (Malzemeler, Kaynak Elektrodu, Saclar)
  • API 650 3. Bölüm (Tasarım)
  10:30 – 11:00 Kahve Molası
  11:00 – 12:30
  • API 650 4. Bölüm (Üretim)
  • API 650 5. Bölüm (Yapı)
  • API 650 6. Bölüm (Kaynak Kontrolleri)
  12:30 – 13:30 Öğle Arası
  2. Seans – API 650-API RP 575 Standardları Genel Bilgilendirme
  13:30 – 15:00
  • API 650 7. Bölüm (Kaynak Metodları ve Kaynakçı Belgelendirme)
  • API 650 8. Bölüm (Markalama)
  • API 650 Ekler (B-F)
  15:00 – 15:30 Kahve Molası
  15:30 – 17:00
  • API RP 575 1. Bölüm (Faaliyet)
  • API RP 575 3. Bölüm (Tahribatsız Muayene Yöntemleri)
  • API RP 575 4. Bölüm (Depolama Tankı Tipleri)
  • API RP 575 5. Bölüm (Muayene ve Bozulma Nedenleri)
  • API RP 575 6. Bölüm (Muayene Periyodu)7
  • API RP 575 7. Bölüm (Muayene Metodları ve Muayene Zamanları)
  4. Gün
  1. Seans – API RP 651 Standardı Genel Bilgilendirme
  09:00 – 10:30
  • API RP 651 1. Bölüm (Faaliyet)
  • API RP 651 3. Bölüm (Tanımlar)
  • API RP 651 4. Bölüm (Yer Üstü Çelik Depolama Tanklarının Korozyonu)
  • API RP 651 5. Bölüm (Katodik Koruma İhtiyacının Belirlenmesi)
  • API RP 651 6. Bölüm (Korozyon Kontrolü İçin Katodik Koruma Methodu)
  • API RP 651 7. Bölüm (Katodik Koruma Sistemi Dizaynı)
  • API RP 651 8. Bölüm (Katodik Koruma Kriterleri)
  • API RP 651 9. Bölüm (Katodik Koruma Sistemi Kurulumu)
  • API RP 651 10. Bölüm-11. Bölüm
  10:30 – 11:00
  • Kahve Molası
  11:00 – 12:30
  • API RP 652 1. Bölüm (Giriş)
  • API RP 652 3. Bölüm (Tanımlar)
  • API RP 652 4. Bölüm (Korozyon Mekanizması)
  • API RP 652 5. Bölüm (Tank Alt Kaplaması İhtiyacı Belirlenmesi)
  • API RP 652 6. Bölüm (Tank Alt Kaplama Seçimi)
  • API RP 652 7. Bölüm (Yüzey Hazırlığı)
  • API RP 652 9. Bölüm (Muayene)
  • API RP 652 10. Bölüm (Tank Alt Kaplamalarının Onarımı)
  • API RP 652 11. Bölüm (Güvenlik)
  12:30 – 13:30
  • Öğle Arası
  2. Seans – API 2207-API 2015 Standardları Genel Bilgilendirme
  13:30 – 15:00
  • API 2207 1. Bölüm (Giriş)
  • API 2207 3. Bölüm (Önlemler)
  • API 2207 6. Bölüm (Güvenli Çalışma Prosedürü)
  15:00 – 15:30
  • Kahve Molası
  15:30 – 17:00
  • API 2015 1. Bölüm (Genel)
  • API 2015 2. Bölüm (Yönetimsel Kontrol)
  • API 2015 3. Bölüm (Depolama Tankı Tehlikeleri)
  • API 2015 4. Bölüm (Tank Bitirme Hazırlıkları ve Temizliği)
  • API 2015 5. Bölüm (Test Ve Tank Atmosferi)
  • API 2015 6. Bölüm (Tehlike Değerlendirmeleri)
  5. Gün
  1. Seans – API 2015-ASME Standardları Genel Bilgilendirme
  09:00 – 10:30
  • API 2015 8. Bölüm (Tankın İçindeki Çalışmalar)
  • API 2015 9. Bölüm (Yüksek Sıcaklık Gerektiren İşler ve Onarım)
  • API 2015 Ekler (A-F)
  • ASME Section V (Elektriksiz Test Metodları)
  • ASME Section V (WPS-PQR)
  • ASME Section IX (Kaynakçı Sertifikasyonu)
  10:30 – 11:00
  • Kahve Molası
  11:00 – 12:30
  • API 653 Örnek Soru Çözümleri
  12:30 – 13:30
  • Öğle Arası
  2. Seans – Örnek Soru Çözümleri ve Sınava Hazırlık
  13:30 – 15:00
  • API 653 Örnek Soru Çözümleri
  15:00 – 15:30
  • Kahve Molası
  15:30 – 17:00
  • API 653 Örnek Soru Çözümleri