Hizmetlerimiz

TS EN ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 9001, dünya genelinde en yaygın olarak uygulanan kalite yönetim sistemidir. TS EN ISO 9001 ise Türkiye’de ISO 9001 standardının Türk standardı olarak uyarlanmış versiyonudur. Bu standard, bir kuruluşun müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için etkili bir kalite yönetim sistemi kurmasını ve sürdürmesini sağlar. TS EN ISO 9001 sertifikası, bir kuruluşun kalite standartlarına uygunluğunu ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gösterir.

TS EN ISO 9001 Nedir?

TS EN ISO 9001, kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen bir Türk standardıdır. Bu standard, bir kuruluşun kalite yönetim sistemi kurmasını, uygulamasını ve sürdürmesini sağlamak için gerekli olan temel prensipleri tanımlar. TS EN ISO 9001, müşteri memnuniyetini artırmak, süreç verimliliğini artırmak ve sürekli iyileştirme sağlamak için bir çerçeve sağlar.

Standart Kapsamı

TS EN ISO 9001 standardı, aşağıdaki gereksinimleri kapsar:

Kuruluşun Kapsamı:

Standardın uygulanacağı alanları ve süreçleri tanımlar. Bu, bir kuruluşun hizmetlerini veya ürünlerini üretme ve sağlama sürecini içerir.

Müşteri Odaklılık:

Müşteri gereksinimlerini anlamak ve karşılamak için kuruluşun taahhütlerini belirler.

Liderlik:

Yönetimin liderlik ve taahhütlerini tanımlar. Kalite politikasının oluşturulması, hedeflerin belirlenmesi ve organizasyonel sorumluluklar bu başlık altında yer alır.

Çalışan Katılımı:

Çalışanların katılımını teşvik etmek ve onların potansiyelini geliştirmek için gerekli adımları belirler.

Süreç Yaklaşımı:

Süreçlerin etkili yönetimi için gerekli adımları tanımlar. Planlama, uygulama ve kontrol süreçlerini içerir.

Sistem Yaklaşımı:

Kalite yönetim sistemini bütünsel bir sistem olarak ele alır. Sürekli iyileştirme ve performans ölçümü bu yaklaşımın bir parçasıdır.

Karar Verme ve Kanıta Dayalı Yaklaşım:

Karar verme süreçlerinin yönetilmesi ve verilere dayalı kararların alınması için gerekli adımları belirler.

İlişkili Taraflarla İlişkiler:

Kuruluşun ilişkili taraflarla etkileşimini ve iletişimini yönetmek için gereken adımları tanımlar.

Sürekli İyileştirme:

Sürekli iyileştirme faaliyetlerini teşvik etmek ve yönetmek için gerekli adımları belirler.

Sertifikalandırma Süreci

TS EN ISO 9001 standardına uygunluk için sertifikalandırma süreci genellikle şu adımları içerir:

Başvuru ve Değerlendirme:

Kuruluş, bir belgelendirme kuruluşuna başvurur ve kalite yönetim sistemi uygulamasını değerlendirmek üzere bir değerlendirme süreci başlatılır.

Belgelendirme Denetimi:

Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun kalite yönetim sistemini denetler ve TS EN ISO 9001 gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirir.

Doğrulama ve Raporlama:

Denetim sonuçları doğrulanır ve bir rapor hazırlanır. Uygunluk sağlanırsa, kuruluşa TS EN ISO 9001 sertifikası verilir.

Sertifikasyon ve Sürekli İzleme:

Kuruluş, sertifikayı alır ve kalite yönetim sistemini sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için belgelendirme kuruluşuyla işbirliği yapmaya devam eder.

Avantajları

Müşteri Memnuniyeti: Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması.

Süreç Verimliliği: İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve etkinliğin artırılması.

Rekabet Avantajı: Standartlara uygunluğun gösterilmesi ve pazar rekabetinde avantaj sağlanması.

Yasal Uygunluk: İlgili yasal düzenlemelere uyumluluğun sağlanması ve yasal risklerin azaltılması.

TS EN ISO 9001 standardı, kalite yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu standart, bir kuruluşun müşteri memnuniyetini artırmak, süreç verimliliğini artırmak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için gereken adımları belirler. TS EN ISO 9001 sertifikası, bir kuruluşun kalite yönetim sistemine uygunluğunu ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gösterir.