Hizmetlerimiz

TS EN ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemleri

Çevre koruması günümüzde giderek önem kazanmaktadır ve işletmelerin çevresel etkilerini azaltmaları, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk açısından önemlidir. TS EN ISO 14001, çevre yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen bir Türk standardıdır. Bu standardın amacı, işletmelerin çevresel etkilerini yönetmesi, azaltması ve sürekli iyileştirme sağlamasıdır.

TS EN ISO 14001 Nedir?

TS EN ISO 14001, çevre yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu standard, bir işletmenin çevresel etkilerini belirlemesini, kontrol altına almasını ve azaltmasını sağlar. Ayrıca, işletmelerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasına ve çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmesine olanak tanır.

Standart Kapsamı

TS EN ISO 14001 standardı, aşağıdaki gereksinimleri kapsar:

Çevresel Politika:

İşletmenin çevresel hedeflerini ve taahhütlerini belirler.

Planlama:

Çevresel risklerin ve fırsatlarının belirlenmesini sağlar.

Uygulama ve Çalışma Kontrolü:

Çevresel hedeflerin ve politikanın uygulanmasını sağlar.

Performans Değerlendirmesi:

Çevresel performansın düzenli olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

Yönetimin Gözden Geçirilmesi:

Çevre yönetim sisteminin etkinliğinin düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlar.

Sürekli İyileştirme:

Çevresel performansın sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar.

Sertifikalandırma Süreci

TS EN ISO 14001 standardına uygunluk için sertifikalandırma süreci genellikle şu adımları içerir:

Başvuru ve Değerlendirme:

Kuruluş, bir belgelendirme kuruluşuna başvurur ve çevre yönetim sisteminin uygulanmasını değerlendirmek üzere bir değerlendirme süreci başlatılır.

Belgelendirme Denetimi:

Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun çevre yönetim sistemini denetler ve TS EN ISO 14001 gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirir.

Doğrulama ve Raporlama:

Denetim sonuçları doğrulanır ve bir rapor hazırlanır. Uygunluk sağlanırsa, kuruluşa TS EN ISO 14001 sertifikası verilir.

Sertifikasyon ve Sürekli İzleme:

Kuruluş, sertifikayı alır ve çevre yönetim sistemini sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için belgelendirme kuruluşuyla işbirliği yapmaya devam eder.

Avantajları

Çevresel Performans: İşletmenin çevresel etkilerinin azaltılması ve sürdürülebilirlik sağlanması.

Yasal Uyumluluk: İlgili çevre mevzuatına uyum sağlanması.

İtibar ve Rekabet Avantajı: İşletmenin çevresel sorumluluklarını yerine getirmesi, itibarını artırır ve rekabet avantajı sağlar.

Maliyet Tasarrufu: Çevre dostu uygulamaların benimsenmesi, uzun vadede maliyet tasarrufu sağlar.

TS EN ISO 14001 standardı, işletmelerin çevresel etkilerini yönetmesi ve azaltması için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu standart, çevre dostu uygulamaların benimsenmesini teşvik eder, yasal uyumluluğun sağlanmasını destekler ve işletmelerin çevresel performanslarını sürekli olarak iyileştirmesini sağlar. TS EN ISO 14001 sertifikası, bir işletmenin çevre yönetim sistemi standardına uygunluğunu ve çevresel performansını gösterir.