Hizmetlerimiz

OHSAS 18001

OHSAS 18001: ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı, küresel olarak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereksinimleri belirleyen BS OHSAS 18001’in yerini alarak 2021’e kadar üç yıllık bir geçiş dönemiyle Mart 2018’de yayınlandı. Mart 2021’den sonra BS OHSAS 18001 tamamen kaldırılacak ve tüm kuruluşlar bu yeni standartla devam edecek.

Bu standarda göre bir yönetim sistemi uygulayan bir kuruluşta, sağlık ve güvenlik riskleri tanımlanacak ve kaza riskleri azaltılacaktır. ISO 45001, riskleri azaltmayı, çalışanların güvenliğini artırmayı ve daha güvenli çalışma koşulları yaratmak için kuruluşlara bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar.

ISO 45001 standardı, küresel düzeyde kabul gören ISO 14001 veya ISO 9001 gibi diğer ISO yönetim sistemleri ile benzer sistem yaklaşımını takip etmektedir. Güncellenen revizyonlar ile Annex SL yapısına uygun olarak hazırlanan standart, diğer ISO sistem standartları ile daha iyi entegrasyon sağlamaktadır.

Standart, organizasyonun bağlamı, liderlik, riskler ve fırsatlar, belgelenmiş bilgiler ve diğerleri gibi yeni kavramları içerir; ayrıca risk yönetimine ve sürekli iyileştirmeye daha fazla odaklanır.