Hizmetlerimiz

Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT

Makine Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT: Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulup bakımı yapıldıktan sonra insan sağlığına ve güvenliğine ve çevreye zararlı olup olmamasına bakılarak sertifikalandırılması yapılır. Bahsi geçen makinalar, Makine Emniyet Yönetmeliği’nde “Makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksesuarlarını, kaldırma aksesuarlarını; zincir, halat ve kayışları sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını kısmen tamamlamış makinalar” olarak tanımlanmıştır.

Tanımlı makinaların Makine Emniyet Yönetmeliği’nde verilen ekleri ve gereklerini sağladığı tespit edildikten sonra CE belgelendirmesi yapılarak piyasaya sürülmeye uygun hale getirilir.

Ayrıca Makine Emniyet Yönetmeliği’nin EK IV’ünde verilen makinalara dahil olmayan makinalar için Makine Emniyet Yönetmeliği’nin EK I’ine yani “Makinaların Tasarımı ve İmali ile İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarına” uygunluk belgesi vererek de sizlere hizmet sağlıyoruz.

Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulup bakımı yapıldıktan sonra insan sağlığına ve güvenliğine ve çevreye zararlı olup olmamasına bakılarak sertifikalandırılması yapılır. Bahsi geçen makinalar, Makine Emniyet Yönetmeliği’nde “Makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksesuarlarını, kaldırma aksesuarlarını; zincir, halat ve kayışları sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını kısmen tamamlamış makinalar” olarak tanımlanmıştır.

Tanımlı makinaların Makine Emniyet Yönetmeliği’nde verilen ekleri ve gereklerini sağladığı tespit edildikten sonra CE belgelendirmesi yapılarak piyasaya sürülmeye uygun hale getirilir.

Ayrıca Makine Emniyet Yönetmeliği’nin EK IV’ünde verilen makinalara dahil olmayan makinalar için Makine Emniyet Yönetmeliği’nin EK I’ine yani “Makinaların Tasarımı ve İmali ile İlgili Temel Sağlık ve Güvenlik Kurallarına” uygunluk belgesi vererek de sizlere hizmet sağlıyoruz