Hizmetlerimiz

Lehim Yöntem Onayı (BPQR) Nedir?

Lehim Yöntem Onayı (Brazing Procedure Qualification Record – BPQR), belirli bir lehimleme işleminin belirli koşullarda ve belirli malzemelerle başarıyla uygulandığını doğrulayan bir belgedir. BPQR, lehimleme işleminin uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

BPQR genellikle şu unsurları içerir:

  • Malzeme Bilgileri: Lehimleme işlemi sırasında kullanılan malzeme türleri ve özellikleri. Bu, ana metallerin yanı sıra kullanılan lehim malzemesini de içerir.
  • Lehim Parametreleri: Lehimleme işlemi için belirlenen parametreler, bu parametreler arasında lehimleme sıcaklığı, süresi, kullanılan akma maddesi ve diğer önemli faktörler yer alır.
  • Uygunluk Testleri: Lehim sonrasında yapılan testler, bu testler arasında görsel muayene, radyografi, penetrant testler ve malzeme özellik testleri bulunabilir.
  • Sertifikasyon ve Onay: BPQR’ın bir lehim prosedürüne (Brazing Procedure Specification – BPS) dayalı olarak belirli bir uygulama için onaylandığını gösteren sertifikasyon ve onay bilgileri.

Lehim işleminin belirli bir kombinasyonu için BPQR’ın oluşturulması, belirli bir uygulama veya proje için lehim prosedürünün uygunluğunu doğrulamak için önemlidir. Bu belge, lehim işleminin belirli malzemeler ve koşullar altında başarılı bir şekilde uygulanabileceğini ve belirlenen standartlara uygun olduğunu gösterir.

BPQR, lehim prosedürünün sürekli bir güvenilirlik seviyesini sürdürmesini sağlamak ve lehim prosedürünün güncellenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde bu değişiklikleri belgelemek için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Bu süreç, lehim prosedürünün güvenilirliğini ve uygunluğunu koruma amacı taşır