Hizmetlerimiz

EN 15085-2 Demiryolu Araçları İmalatı

Demiryolu araçlarının güvenli, dayanıklı ve yüksek kaliteli bir şekilde üretilmesi, taşımacılık endüstrisi için kritik öneme sahiptir. Bu gereksinimleri karşılamak amacıyla oluşturulan EN 15085 standardı, demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynaklı imalat süreçlerine yönelik kalite gereksinimlerini tanımlar. Bu standart, özellikle EN 15085-2 bölümü ile kaynaklı imalatın yeterlilik değerlendirmesi ve sertifikalandırma gereksinimlerini belirler.

EN 15085-2 Nedir?

EN 15085-2, demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynaklı imalatına yönelik kalite gereksinimlerini ve sertifikalandırma sürecini belirleyen Avrupa standardının bir bölümüdür. Bu bölüm, imalatçıların kaynaklı imalat süreçlerinin yeterliliğini değerlendirmek ve uygunluğunu belgelemek için gereklilikleri tanımlar. Standart, kaynaklı imalat süreçlerinin kalite kontrolünü ve güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Standart Kapsamı

EN 15085-2 standardı, demiryolu araçlarının ve bunların bileşenlerinin kaynaklı imalat süreçlerini kapsar. Bu süreçler arasında şunlar bulunur:

Kaynaklı İmalat Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi:

Kaynak işlemlerinin düzgün bir şekilde planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu, kaynak prosedürlerinin, ekipmanın ve personelin uygunluğunu içerir.

Kaynak Personelinin Yeterliliği:

Kaynak işlemlerini gerçekleştiren personelin yeterliliği ve sertifikalandırılması gerekmektedir. Kaynak operatörleri, kaynak mühendisleri ve kaynak koordinatörlerinin yeterlilikleri bu kapsamda değerlendirilir.

Kaynak Ekipman ve Malzemelerinin Uygunluğu:

Kullanılan kaynak ekipmanları ve malzemelerinin kalite standartlarına uygunluğu denetlenir ve belgelenir.

Kalite Kontrol ve Testler:

Kaynaklı imalat süreçlerinin ve nihai ürünlerin kalite kontrolü ve test edilmesi gerekmektedir. Bu, görsel muayenelerden tahribatsız testlere kadar çeşitli kontrol yöntemlerini içerir.

Sertifikalandırma Süreci

EN 15085-2 standardına uygunluk için sertifikalandırma süreci genellikle şu adımları içerir:

Başvuru:

İmalatçı, sertifikalandırma kuruluşuna başvuruda bulunur ve gerekli belgeleri sunar.

Ön Değerlendirme:

Sertifikalandırma kuruluşu, imalatçının mevcut kalite yönetim sistemini ve kaynaklı imalat süreçlerini ön değerlendirmeye tabi tutar.

Yerinde Denetim:

Bağımsız denetçiler, imalatçının kaynaklı imalat süreçlerini yerinde denetler. Bu denetim, kaynak prosedürlerinin, ekipmanın, personelin ve kalite kontrol yöntemlerinin EN 15085-2 standardına uygunluğunu kontrol eder.

Raporlama ve Düzeltici Faaliyetler:

Denetim sonucunda elde edilen bulgular bir rapor halinde sunulur. Uygunsuzluklar tespit edilirse, imalatçı bu uygunsuzlukları gidermek için düzeltici faaliyetler gerçekleştirir.

Sertifikalandırma:

Tüm gereksinimlerin karşılanması durumunda, imalatçıya EN 15085-2 sertifikası verilir. Bu sertifika, imalatçının demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynaklı imalat süreçlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu gösterir.

Avantajları

Güvenlik ve Güvenilirlik:

EN 15085-2 sertifikası, demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarına uygun olarak üretildiğini gösterir.

Kalite Güvencesi:

Sertifikalandırma, müşterilere ve paydaşlara imalatçının kaynaklı imalat süreçlerinin yüksek kalite standartlarına uygun olduğunu garanti eder.

Rekabet Üstünlüğü:

EN 15085-2 sertifikasına sahip olmak, imalatçılara rekabet avantajı sağlar ve uluslararası pazarda tanınırlık kazandırır.

Yasal Uygunluk:

Birçok ülkede, demiryolu araçları ve bileşenlerinin EN 15085-2 standardına uygun olarak üretilmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

EN 15085-2 standardı, demiryolu araçlarının ve bileşenlerinin kaynaklı imalat süreçlerinin kalite kontrolü ve sertifikalandırılması için kritik bir araçtır. Bu standart, güvenlik, kalite ve güvenilirlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlar ve imalatçılara uluslararası pazarda güçlü bir konum kazandırır. EN 15085-2 sertifikası, demiryolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren tüm imalatçılar için vazgeçilmez bir kalite göstergesidir.