Hizmetlerimiz

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC) 2014/30/EU

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (EMC), Avrupa Birliği (AB) tarafından elektromanyetik uyumluluk konusunda belirli standartları ve gereklilikleri belirlemek amacıyla oluşturulmuş bir düzenlemedir. 2014/30/AB sayılı bu yönetmelik, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve sistemlerin elektromanyetik ortamdaki uyumluluğunu sağlamayı hedefler. Bu, elektromanyetik girişime karşı dirençli olma ve aynı zamanda diğer elektrikli ve elektronik ürünlerle bir arada çalışabilme yeteneğini içerir.

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’nin ana hedefleri şunlardır:

  • Elektromanyetik Girişim Kontrolü: Elektrikli veya elektronik ürünlerin, diğer cihazlara veya sistemlere zarar vermeden çalışmalarını sağlamak ve elektromanyetik uyumsuzlukları önlemek.
  • Elektromanyetik Dayanıklılık: Elektrikli veya elektronik ürünlerin, dış elektromanyetik girişimlere karşı dirençli olmalarını sağlamak.
  • Serbest Dolaşım: AB içindeki pazarlarda serbest dolaşımı kolaylaştırmak ve bir üye ülkede yasal olarak satışa sunulan bir ürünün diğer üye ülkelerde de serbestçe dolaşımını sağlamak.

EMC Yönetmeliği, üreticilere, elektrikli ve elektronik ürünlerin belirli elektromanyetik uyumluluk standartlarına ve gereksinimlere uygunluğunu beyan etmelerini ve belirli işaretleme ve belgelendirme süreçlerini takip etmelerini zorunlu kılar.

Sonuç olarak, Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği, AB içindeki elektrikli ve elektronik ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanılması sırasında elektromanyetik uyumluluğu sağlamayı ve pazarlar arasında serbest dolaşımı kolaylaştırmayı amaçlayan önemli bir düzenlemedir.