Hizmetlerimiz

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/68/AB

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği 2014/68/AB

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen ve basınçlı kapların tasarımı, imalatı ve kullanımını düzenleyen bir düzenlemedir. 2014/68/AB sayılı bu yönetmelik, basınçlı kapların AB pazarına sürülmesi ve kullanılmasıyla ilgili asgari güvenlik gereksinimlerini belirler. Yönetmelik, endüstriyel, ticari ve diğer birçok sektörde kullanılan basınçlı kapların güvenliği konusunda bir çerçeve oluşturarak hem kullanıcıların hem de çevrenin korunmasını amaçlar.

Yönetmelik kapsamında “basınçlı kaplar”, içinde sıvı, buhar, gaz veya karışımlarının bulunduğu kaplar gibi, içerisinde belirli bir basınç altında çalışan veya depolayan her türlü kap ve tesisatı içerir. Bu kapsamda genellikle kazanlar, basınçlı tanklar, boru hatları gibi endüstriyel ekipmanlar bulunmaktadır.

Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’nin temel amacı şunlardır:

  • Güvenlik Sağlama: Basınçlı kapların tasarımı ve imalatı sırasında güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu sağlamak.
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Üye ülkelerde basınçlı kapların piyasaya sürülmesi ve kullanılması ile ilgili olarak uyumluluğun denetlenmesi ve gözetilmesini sağlamak.
  • Teknik Belgelendirme: Ürünlerin uygunluğunu belgeleyen ve AB içinde serbest dolaşımını sağlayan teknik belgelerin oluşturulması.

Bu yönetmelik, basınçlı kapların tasarımı, imalatı, testi ve belgelendirilmesi aşamalarında uygulanacak temel gereklilikleri belirler. Üreticiler, ürettikleri basınçlı kapların bu yönetmelikle uyumlu olduğunu göstermek üzere belirli prosedürleri takip etmelidirler. Ayrıca, bu yönetmelik kapsamındaki basınçlı kapların AB içinde serbestçe dolaşımını sağlamak için gerekli teknik belgeleri temin etmek zorundadırlar.

Sonuç olarak, 2014/68/AB sayılı Basınçlı Kaplar Yönetmeliği, AB içinde kullanılan ve ticaretini yapan basınçlı kapların güvenliğini sağlamak, uygunluk ve denetim süreçlerini standartlaştırmak amacıyla oluşturulmuş önemli bir düzenlemedir.