Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Standart Dışı Ürünlerin Analizi