Hizmetlerimiz

Boru Hatları Muayene Hizmeti (API 570)

Borulama sistemleri API 570’e göre periyodik muayeneye tabi tutularak denetlenir ve akredite olarak raporlama yapılır. Süreç boyunca görev alan tüm personelimiz ilgili yetkinliklere sahip olup akredite olarak raporlama yapılmaktadır.