EXPERTE

EN ISO 3834 Certification

Günümüzde üretim yapan birçok tesiste kaynaklı imalat yöntemlerindea

Today, one of the welded manufacturing methods is used in many production facilities. Welding method, wire used during welding, ambient conditions etc. All of these factors determine the quality of the product, which directly affects the quality and success of your company.

One of the quality standards TS EN ISO 3834 Welded Manufacturing Competence Management System standard helps us in this regard, that is, in determining the suitability of welded manufacturing made by the manufacturer. TS EN ISO 3834 is a group of standards consisting of 5 sub-standards and defines all the quality conditions required for the operation, follow-up and management of the manufacturing process. Manufacturers with EN ISO 3834 certificate can declare their existing welded manufacturing qualities to their employers with these documents.

TS EN ISO 3834 The standards that make up the Welded Manufacturing Competence Management System standard;

EN ISO 3834-1: Criteria for selecting the appropriate level of quality requirements,
EN ISO 3834-2: Comprehensive quality requirements,
EN ISO 3834-3: Standard quality requirements,
EN ISO 3834-4: Basic quality requirements,
EN ISO 3834-5: Documents required for confirmation of compliance with quality requirements.

Required documents for the TS EN ISO 3834 Certificate application;

Operating certificate,

Signature Circulars,

Tax Board,

Commercial Registry Gazette is required.

As a sub-requirement of TS EN ISO 3834 Document;

WC (Welder certificate),

PQR (Welding Procedure Record)

WPS (Welding Procedure Specifications) needs to be created.

TS EN ISO 3834 certificate is issued with a maximum validity period of 3 years. During the validity period, an intermediate surveillance audit is performed to verify compliance with the requirements of the standard, at least once a year.

INSPERLA TEST SURVEILLANCE AND CERTIFICATION LTD. STI. As our company, we provide services on TS EN ISO 3834 certification under Türkak accreditation in order to determine the production quality of your welded manufacturing companies with our experienced, disciplined and expert authorized personnel who have been working on welded manufacturing for many years.

n biri kullanılmaktadır. Kaynak yöntemi, kaynak esnasında kullanılan tel, ortam koşulları vb. etkenlerin hepsi ürünün kalitesini belirlemektedir bu da doğrudan firmanızın kalitesini ve başarısını etkilemektedir.

Kalite standartlarından biri olan TS EN ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardı bu konuda yani üretici firma tarafından yapılan kaynaklı imalatın uygunluğunu belirlemede bize yardımcı olmaktadır. TS EN ISO 3834, 5 alt standarttan oluşan standartlar grubudur ve imalat sürecinin işletilmesi, takibinin yapılabilmesi ve yönetilmesi için gerekli olan tüm kalite şartlarını tanımlar. EN ISO 3834 belgesine sahip olan imalatçılar ise mevcut kaynaklı imalat kalitelerini bu belgeler ile işverenlerine beyan edebilmektedirler.

TS EN ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yeterlilik Yönetim Sistemi standardını oluşturan standartlar;

EN ISO 3834-1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler,
EN ISO 3834-2: Kapsamlı kalite şartları,
EN ISO 3834-3: Standart kalite şartları,
EN ISO 3834-4: Temel kalite şartları,
EN ISO 3834-5: Kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar.

TS EN ISO 3834 Belgesi başvurusu için gerekli evraklar;

  • Faaliyet Belgesi,

  • İmza Sirküleri,

  • Vergi Levhası,

  • Ticari Sicil Gazetesi gerekmektedir.

TS EN ISO 3834 Belgesi alt gerekliliği olarak;

  • WC (Kaynakçı sertifikası),

  • PQR (Kaynak Prosedür Kaydı)

  • WPS (Kaynak Prosedür Şartnamelerin)’in oluşturulması gerekmektedir.

TS EN ISO 3834 belgesi, en fazla 3 yıl geçerlilik süresiyle verilir. Geçerlilik süresi boyunca, en az yilda bir kez, standardin gerekliliklerine uygunluğu doğrulamak için bir ara gözetim denetimi gerçekleştirilir.

INSPERLA TEST GÖZETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. olarak firma bünyemizde bulunan, kaynaklı imalat üzerinde uzun yıllardır çalışan deneyimli, disiplinli ve konusunda uzman yetkili personellerimizle kaynaklı imalat yapan firmalarınızın üretim kalitesini belirlemek adına Türkak akreditasyonu altında TS EN ISO 3834 belgelendirmesi konusunda hizmet vermekteyiz.