EXPERTE

Rüzgar Santralleri Gözetimleri

 • Rüzgar Santralleri gözetimleri hitap ettiği müşteri profili açısından 2 ana kategoriye ayrılabilir.

  1. Proje Geliştiricileri ve Sahiplerine Yönelik Gözetimler: Genellikle Rüzgar santrali proje geliştiricileri ve sahipleri, projeleri orta ve uzun vadede yürütecek özel kuruluşlardır. Dolayısıyla, projelerin planlama ve inşaat aşaması Proje fizibilite analizleri için çok önemlidir. Bu sebeple, aşağıdaki hizmetler önem arz etmektedir:

  • Rüzgâr ölçümlerinin planlanması ve yapılması
  • Belirleyici Çalışma / Meso haritalama
  • Meteorolojik saha koşullarının araştırılması
  • Ölçüm Direği Tedarik ve Montajı
  • Rüzgâr ölçümlerinin istatistiksel analizi
  • Rüzgâr potansiyeli ve enerji veriminin değerlendirilmesi
  1. Proje Finansörleri ve Kredi Verenler için Rüzgar Hizmetleri (örneğin Bankalar): Rüzgar projelerinin çoğu, finansman modeline bakılmaksızın bir finansman mekanizması ile geliştirilir. Projelerde her zaman sermayenin bir kısmı vardır, ancak en genel olarak yatırımın yarısından fazlası Bankalar, Fonlar vb. Gibi Kredi Veren Kuruluşlar tarafından finanse edilmektedir. Bu nedenle, incelenen Proje özelliği rüzgâr projelerinin finansman ortakları için temel rol oynamaktadır.

  • Mevcut Durum Tespit Raporlarının Tarafsız olarak değerlendirilmesi
  • Ayrıntılı durum tespiti
  • Proje uygulama aşamasının tamamında Owner’s Engineer
  • Draw-down listeleri hazırlanması
  • Punch listlerin hazırlanması
  • Proje Tamamlama Raporu
  • Alınan izinlerin incelenmesi