EXPERTE

Ahşap Kontrolleri

Otel, havaalanı gibi yapılarda kullanılan dekoratif ahşabın şartname gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilerek, 3. taraf olarak raporlanır.