Hizmetlerimiz

TS EN ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

İş sağlığı ve güvenliği, herhangi bir işletmenin en önemli önceliklerinden biridir. Çalışanların sağlığı ve güvenliği, işletmenin sürdürülebilirliği ve performansı için kritik öneme sahiptir. TS EN ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen bir Türk standardıdır. Bu standart, bir işletmenin çalışanları için güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemesini sağlar.

TS EN ISO 45001 Nedir?

TS EN ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin gerekliliklerini belirleyen bir Türk standardıdır. Bu standardın amacı, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirmesini sağlamaktır. TS EN ISO 45001, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, yasal uyumluluğu sağlamak ve işletmenin itibarını korumak için bir çerçeve sunar.

Standart Kapsamı

TS EN ISO 45001 standardı, aşağıdaki gereksinimleri kapsar:

Kuruluşun Kapsamı:

Standardın uygulanacağı alanları ve işletmenin faaliyetlerini belirler.

Yönetim Taahhütleri:

İşletme yönetiminin iş sağlığı ve güvenliği performansına verdiği taahhütleri belirler. Bu, liderlik, politika ve hedeflerin belirlenmesini içerir.

Planlama ve Risk Değerlendirmesi:

İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi ve risklerle başa çıkmak için planlama yapılmasını sağlar.

Uygulama ve Operasyon:

İş sağlığı ve güvenliği politikasının uygulanması ve işletme süreçlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Performans Değerlendirmesi ve İyileştirme:

İş sağlığı ve güvenliği performansının sürekli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini sağlar.

Çalışan Katılımı ve İletişim:

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği süreçlerine katılımını teşvik eder ve etkili iletişimi sağlar.

Acil Durum Hazırlığı ve Tepki:

Acil durumlar için hazırlık yapılmasını ve etkili bir şekilde müdahale edilmesini sağlar.

Sertifikalandırma Süreci

TS EN ISO 45001 standardına uygunluk için sertifikalandırma süreci genellikle şu adımları içerir:

Başvuru ve Değerlendirme:

Kuruluş, bir belgelendirme kuruluşuna başvurur ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasını değerlendirmek üzere bir değerlendirme süreci başlatılır.

Belgelendirme Denetimi:

Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini denetler ve TS EN ISO 45001 gereksinimlerine uygunluğunu değerlendirir.

Doğrulama ve Raporlama:

Denetim sonuçları doğrulanır ve bir rapor hazırlanır. Uygunluk sağlanırsa, kuruluşa TS EN ISO 45001 sertifikası verilir.

Sertifikasyon ve Sürekli İzleme:

Kuruluş, sertifikayı alır ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürdürmek ve sürekli iyileştirmek için belgelendirme kuruluşuyla işbirliği yapmaya devam eder.

Avantajları

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması ve iş kazalarının azaltılması.

Yasal Uyumluluk: İlgili iş sağlığı ve güvenliği yasal düzenlemelerine uyumluluğun sağlanması.

İşletme İtibarı: İşletmenin iş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi, itibarını artırır.

Sürekli İyileştirme: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi, işletmenin verimliliğini artırır.

TS EN ISO 45001 standardı, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesi için kapsamlı bir çerçeve sunar. Bu standart, işletmelerin çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumasını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmasını ve yasal düzenlemelere uyum sağlamasını sağlar. TS EN ISO 45001 sertifikası, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine uygunluğunu ve sürekli iyileştirme taahhüdünü gösterir.