Hizmetlerimiz

Kaynak Yöntem Onayı (WPQR) Nedir?

Kaynak Yöntem Onayı (Welding Procedure Qualification Record – WPQR), bir kaynak işleminin belirli şartlarda ve belirli malzeme kombinasyonları için başarıyla uygulandığını doğrulayan bir belgedir. WPQR, kaynak işleminin uygunluğunu ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla kullanılır.

WPQR, genellikle şu unsurları içerir:

  • Malzeme Bilgileri: Kaynak işlemi sırasında kullanılan malzeme türleri ve özellikleri.
  • Kaynak Parametreleri: Kaynak işlemi için belirlenen parametreler, bu parametreler arasında kaynak akımı, gerilme ve diğer önemli faktörler yer alır.
  • Uygunluk Testleri: Kaynak sonrasında yapılan testler, bu testler arasında görsel muayene, radyografi, ultrasonik testler ve malzeme özellik testleri bulunabilir.
  • Sertifikasyon ve Onay: WPQR’ın bir kaynak prosedürüne (Welding Procedure Specification – WPS) dayalı olarak belirli bir uygulama için onaylandığını gösteren sertifikasyon ve onay bilgileri.

Kaynak işleminin belirli bir kombinasyonu için WPQR’ın oluşturulması, belirli bir uygulama veya proje için kaynak prosedürünün uygunluğunu doğrulamak için önemlidir. Bu belge, kaynak işleminin belirli malzemeler ve koşullar altında başarılı bir şekilde uygulanabileceğini ve belirlenen standartlara uygun olduğunu gösterir.

WPQR, kaynak işleminin sürekli bir güvenilirlik seviyesini sürdürmesini sağlamak ve kaynak prosedürünün güncellenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde bu değişiklikleri belgelemek için düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Bu süreç, kaynak prosedürünün güvenilirliğini ve uygunluğunu koruma amacı taşır.