Hizmetlerimiz

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 standardı, günümüzdeki küresel rekabet koşulları gereği kuruluşların dizayn aşamasından başlayarak satın alma, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası müşteri destek hizmetleri dahil bütün iş aşamalarını kapsayan ve sürekli ve sürdürülebilir şekilde gelişmeyi hedefleyen bir Kalite Yönetim Sistemi uygulama standardıdır.

Uzun yıllardır dünya çapında yaygın olarak uygulanmasıyla, kendi alanında kabul gören neredeyse tek sistem haline gelmiştir. ISO 9001 standardı uyarınca bir kalite yönetim sisteminin kurulması; işletmede kalite farkındalığının gelişimini, etkin bir yönetimi, kuruluş içi iyileşmeyi, maliyet azaltımı ve verimliliğin arttırılması sayesinde karın ve pazar payının arttırılmasını ve müşteri şikayetlerinin azalarak memnuniyetinin artmasını sağlamaktadır.

Son olarak 2015 yılında revize edilen bu standart, işletmelerin boyutlarına veya hizmet kapsamlarına bakmaksızın tüm sektörlerde uygulanabilir.