Hizmetlerimiz

ISO 45001

ISO 45001, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri için uluslararası bir standarttır. Bu standart, işyerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla bir organizasyonun uyması gereken belirli gereklilikleri ve en iyi uygulama prensiplerini belirler. ISO 45001, işyerlerindeki riskleri azaltmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek, yasal düzenlemelere uyumu sağlamak ve iş güvenliği kültürünü güçlendirmek için tasarlanmıştır.

Bu standart, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmek isteyen organizasyonlar için bir çerçeve sunar. ISO 45001, liderlik taahhüdü, çalışan katılımı, risk değerlendirmesi, yasal uyumluluk, acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda yönetim sistemini güçlendirmeye odaklanır.

ISO 45001 standardı, işletmelerin aşağıdaki başlıklarda uygunluk sağlamalarını hedefler:

  • Politika ve Taahhüt: İş sağlığı ve güvenliği politikalarının belirlenmesi ve organizasyon liderliği tarafından taahhüt edilmesi.
  • Planlama: Risk değerlendirmesi, yasal gerekliliklerin belirlenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerinin oluşturulması.
  • Uygulama ve İşletme: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması, eğitimlerin sağlanması ve acil durum hazırlığı.
  • Performans Değerlendirmesi: İş sağlığı ve güvenliği performansının izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi.
  • İyileştirme: Sürekli iyileştirme çabalarının desteklenmesi ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin etkinliğinin artırılması.

ISO 45001 belgesi, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği performanslarını artırmalarına, yasal düzenlemelere uyumlarını sağlamalarına ve çalışan güvenliği kültürünü geliştirmelerine yardımcı olarak organizasyonların rekabet avantajı elde etmelerine katkıda bulunur.