Hizmetlerimiz

ISO 14001:2015

Temiz, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre için kuruluş içinde bir çevre politikası geliştirmesi ile ilgili planlı faaliyetler bütünü olarak tanımlanan ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve bu sistemin temelini oluşturan ISO 14001:2015 stndardı dünya genelinde en yaygın uygulanan yönetim sistemi standartlardan biridir. Standart, son olarak 2015 yılında revize edilmiş ve 2018 yılından bu yana en güncel haliyle tüm ilgili kuruluşlarca adapte edilerek kullanımına devam edilmiştir.

ISO 14001 uyarınca kurulan bir çevre yönetim sistemi; çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, çevre açısından uygun ve yeterli politika ve faaliyetler oluşturulması sayesinde sürekli bir çevresel performans elde etmeyi sağlayan bir sistemdir. Kurulmuş ve iyi uygulanmış bu çevre yönetim sistemi ile kuruluşun yasal şartlara uyumu arttırılır, çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltır, doğal kaynakların etkin kullanımıyla beraber maliyetlerin azaltımını sağlar, potansiyel olumsuz çevresel etkilerin hafifletilmesiyle kuruluşun itibarının artmasına fayda sağlar.