Hizmetlerimiz

ISO 10002

ISO 10002, müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerini uygulamak ve sürdürmek isteyen organizasyonlar için bir çerçeve sunan bir uluslararası standarttır. Bu standart, müşteri memnuniyetini artırmak, şikayetleri etkili bir şekilde yönetmek ve müşteri ilişkilerini güçlendirmek amacıyla belirli prensipleri ve gereksinimleri içerir.

ISO 10002’nin temel odak noktaları arasında müşteri şikayetlerinin etkili bir şekilde işlenmesi, müşteri geri bildirimlerinin değerlendirilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması ve müşteri memnuniyeti yönetim süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi bulunmaktadır.

Bu standart, şirketlere müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerini kurma ve entegre etme konusunda rehberlik eder. Şirketler, müşteri şikayetlerini sistemli bir şekilde ele alarak, müşteri memnuniyetini artırma stratejileri geliştirebilirler. Ayrıca, ISO 10002, organizasyonlara müşteri şikayetlerini önleyici faaliyetlere dönüştürme ve müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir şekilde artırma konusunda yardımcı olur.

ISO 10002 standardı aşağıdaki temel unsurları içerir:

  • Politika ve Taahhüt: Organizasyonun müşteri memnuniyeti konusundaki politika ve taahhütlerini belirlemesi.
  • Planlama: Müşteri şikayet yönetim süreçlerinin planlanması, müşteri geri bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi.
  • Uygulama ve İşletme: Müşteri şikayetlerine yanıt verme, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması.
  • İzleme ve İyileştirme: Müşteri memnuniyeti performansının izlenmesi, iç tetkikler ve sürekli iyileştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

ISO 10002 sertifikası alan şirketler, müşteri şikayetlerini etkili bir şekilde ele alarak müşteri memnuniyetini artırma yeteneklerini kanıtlarlar. Ayrıca, müşteri ilişkilerini güçlendirmek ve rekabet avantajı elde etmek için müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemelerine yardımcı olur.