Hizmetlerimiz

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği 2013/53/AB

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliği (2013/53/AB), Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen standartları ve gereksinimleri içeren bir düzenlemedir. Bu yönetmelik, kişisel su taşıtları, gezi tekneleri ve diğer benzer deniz taşıtlarının tasarımı, üretimi ve pazara sürülmesi süreçlerinde uyulması gereken minimum güvenlik ve çevresel gereksinimleri belirler.

Yönetmelik genellikle şu konulara odaklanır:

  • Güvenlik Standartları: Su taşıtlarının tasarımı ve imalatı sırasında belirli güvenlik standartlarına uyma zorunluluğu.
  • Emisyon Kontrolleri: Deniz taşıtlarının çevresel etkilerini minimize etmek amacıyla emisyon kontrolleri ve sınırlamaları.
  • Teknik Belgelendirme: Ürünlerin uygunluğunu belgeleyen ve AB içinde serbest dolaşımını sağlayan teknik belgelerin oluşturulması.
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Üye ülkelerde ürünlerin piyasaya sürülmesi ve kullanılması ile ilgili uyumluluğun denetlenmesi ve gözetilmesini sağlamak.

Yönetmelik, üreticilere, ürettikleri ürünlerin belirli standartlara ve gereksinimlere uygun olduğunu göstermek üzere belirli prosedürleri takip etme yükümlülüğü getirir.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (2016/425/AB) Nedir?

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği (2016/425/AB), Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen ve kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) tasarımı, üretimi, ve pazara sürülmesini düzenleyen bir düzenlemedir. 2016 yılında yürürlüğe giren bu yönetmelik, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumayı amaçlar.

Kişisel Koruyucu Donanım, kullanıcının vücudunu ve sağlığını korumak için tasarlanan ve giyilen ekipmanları içerir. Bu kapsamda başlıca ürünler arasında koruyucu giysiler, başlık ve kasklar, göz koruyucuları, eldivenler, kulak koruyucular, solunum cihazları ve diğer benzer ürünler bulunmaktadır.

Yönetmelikteki ana hedefler şunlardır:

  • Güvenlik ve Sağlık: Kişisel koruyucu donanımın tasarımı ve üretimi sırasında belirli güvenlik ve sağlık standartlarına uyumun sağlanması.
  • Teknik Belgelendirme: Ürünlerin uygunluğunu belgeleyen ve AB içinde serbest dolaşımını sağlayan teknik belgelerin oluşturulması.
  • Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Üye ülkelerde kişisel koruyucu donanımın piyasaya sürülmesi ve kullanılması ile ilgili uyumluluğun denetlenmesi ve gözetilmesini sağlamak.

Yönetmelik, üreticilere, ürettikleri kişisel koruyucu donanımın belirli standartlara ve gereksinimlere uygun olduğunu beyan etmeleri ve belirli işaretleme ve belgelendirme süreçlerini takip etmeleri zorunluluğunu getirir. Ayrıca, dağıtıcılar ve ithalatçılar da belirli sorumluluklar taşır ve ürünlerin uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdürler.

Sonuç olarak, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, AB içindeki kişisel koruyucu donanım ürünlerinin güvenliğini ve uyumluluğunu sağlamayı amaçlayan önemli bir düzenlemedir.