Reasons why it is hard to help passive agressive people essay reddit essay help social forces essay that help people

Sözleşme Yönetimi:

  • Sözleşmelerin hazırlanması
  • Sözleşmelerin idari ve teknik şartlarının yatırım hedefleri ile uygunluğunun sağlanması.
  • İmalat süresi boyunca sözleşme şartlarının zamansal, finansal ve teknik açıdan kontrolü. 

Risk Analizi ve Değerlendirme

Yatırımın her aşamasında, finansal, zamansal ve teknik açdan risklerin olup olmadığının belirlenmesi, raporlanması ve çözüm önerilerinin İşveren’e sunulması.

İnşaat Yapım Yönetimi

Yatırım yapılan Projenin istenilen kalite, tamamlanması gereken süre ve öngörülen bütçesinde bitirilmesi için gerekli olan tüm kontrollerinin yapılarak, imalatların tasarımlarına uygun olarak tamamlanması ve müşteriye raporlanması hizmetlerini içerir. 

Kalite Güvence ve Kalite Kontrol

Proje süresi boyunca yürütülen imalatların mevcut tasarım, teknik şartname, standart ve spesifikasyonlar çerçevesinde tamamlanmasının sağlanması için Kalite Kontrol ve Kalite Güvence dokümantasyon sisteminin oluşturulması ve uygulanması kapsamında özetlenebilen bütün hizmetler.

Planlama ve İş programı Yönetimi

Proje süresi boyunca tasarım, yapım, üretim, işletmeye alma süreçlerinin en başından itibaren planlanması, alt iş programlarının oluşturulması ve süreçler boyunca güncellenerek takip edilmesidir. 

Test ve Devreye Alma İşlemleri

Projenin tamamlanma aşamasında, planlanan ve tariflenen test ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, koordinasyonu ve tüm sistemlerin sorunsuz ve çalışır bir şekilde İşveren’ teslim edilmesidir.

Raporlama Sistemi

Proje süresi boyunca oluşturulan raporlama sisteminin eksiksiz bir şekilde işletilmesi, günlük, haftalık, aylık raporlamaların İşveren’e sunulmasıdır. Proje ile ilgili Tüm raporlar ve dokümantasyon Devreye alma sürecinde Log-book olarak İşveren’e teslim edilmektedir.